Úspěch našich žákyň v soutěži iKid

Letos se žáci naší školy poprvé zúčastnili soutěže iKid, kterou pořádá společnost KPMG. Cílem projektu je podpořit kreativitu dětí, naučit je inovativnímu myšlení a dát jim prostor, aby si hrály se svými podnikatelskými nápady. K „ruce“ má každý tým svého mentora, který jim po celou dobu soutěže pomáhá a radí. Každý tým musí vymyslet nějaký inovativní nápad, pokusit se ho vytvořit nebo vyrobit, orientovat se na trhu, vymyslet reklamu, umět vyjmenovat přednosti jejich prototypu, odprezentovat jej před odbornou porotou a dokázat odpovědět na doplňující otázky porotců. Poté je vybrán vítěz, který za odměnu letí na výlet do Irska, kde navštíví místní pobočky Google a Facebook. A náš tým, složený jen z děvčat 8.třídy, to málem se svou aplikací usnadňující se učení dokázal – od porotců si vysloužil skvělé 2.místo. Děvčatům gratulujeme a třeba je příští rok další tým ze Sokolnic napodobí.

Vytisknout